De Reis Service

Is een reisverzekering noodzakelijk?

Goed verzekerd op reis gaan is noodzakelijk. Je kunt ter plaatse te maken krijgen met hoge kosten wanneer je moet worden opgenomen in een ziekenhuis of gerepatrieerd dient te worden naar Nederland. Ook kosten door diefstal of door schade aan je bagage of logies worden door een reisverzekering vergoed. Daarnaast kun je zaken als geld, bijzondere sporten, ongevallen e.d. meeverzekeren. Voor de verzekeringen geldt dat dekking plaatsvindt op basis van de verzekeringsvoorwaarden.